Lituanie

Savivaldybių kontrolierių asociacija (SKA)

Association des Auditeurs municipaux
Membre associé
Adhésion en 2022
Konstitucijos av. 3
LT-09601 VILNIUS